Olivier CHASTEL legt de logistieke termijnen van het Belgisch voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2010 voor aan de Ministerraad

De Ministerraad heeft op donderdag 27 maart 2009 de nota goedgekeurd die was neergelegd door de Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier CHASTEL, betreffende de logistieke voorbereiding van het Voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie in 2010. De Ministers hebben hun akkoord gegeven voor de personeelsbehoeften, de begroting van het Voorzitterschap voor 2009 en…

Olivier CHASTEL saisit le Conseil des Ministres des principales échéances logistiques de la Présidence belge du Conseil de l’Union européenne en 2010

Le Conseil des Ministres a approuvé ce jeudi 27 mars 2009 la note déposée par le Secrétaire d’État aux Affaires étrangères, Olivier CHASTEL, concernant la préparation logistique de la Présidence du Conseil de l’Union européenne en 2010. Les Ministres ont marqué leur accord sur les besoins en personnel, les budgets 2009 et 2010 de la…