Olivier CHASTEL brengt verslag uit over de voorbereiding van het Belgische Voorzitterschap in 2010

Staatssecretaris Olivier CHASTEL heeft aan de Ministerraad een eerste rapport voorgesteld over de voorbereiding van het toekomstige Belgische Voorzitterschap van de Europese Unie. De termijnen, de methode en de principes, zoals vastgelegd in de road map die door de Ministerraad op 4 juli werd goedgekeurd, kwamen aan bod. De Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken belast met…