Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken van de EU in Praag : Olivier CHASTEL wil een gemeenschappelijk energiebeleid

Olivier CHASTEL, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, vertegenwoordigde de Belgische regering op de informele EU-Raad van Ministers van Buitenlandse Zaken, die op woensdag 8 januari in Praag doorging. Tijdens de eerste bijeenkomst onder het Tsjechische voorzitterschap werden de dossiers in verband met de energiecrisis, de trans-Atlantische relaties en de ratificatie van het Verdrag van Lissabon besproken.…