Uitzonderlijke bijeenkomst van de Europese Ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking over de humanitaire ramp in Myanmar . Charles Michel en Olivier Chastel pleiten voor het openstellen van de grenzen voor de humanitaire hulpverleners

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking, Charles Michel, en de Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier Chastel, vertegenwoordigden de Belgische regering op een uitzonderlijke bijeenkomst van de Europese ministers van Buitenlandse Zaken en Ontwikkelingssamenwerking over de toestand in Myanmar (Birma). Beiden verwelkomden het initiatief van deze vergadering en benadrukten het primordiale belang van een Europese benadering van de…

Réunion extraordinaire des Ministres européens des Affaires étrangères sur le désastre humanitaire en Birmanie : Charles Michel et Olivier Chastel plaident pour l’ouverture des frontières aux travailleurs humanitaires

Le Ministre de la Coopération au Développement, Charles Michel, et le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, ont représenté le Gouvernement belge à la réunion extraordinaire à Bruxelles des Ministres européens des Affaires étrangères et de la Coopération au Développement sur la situation au Myanmar (Birmanie). Après avoir salué l’initiative de la tenue de…

De multiples opérations de nettoyage avec les commerçants de l’entité

A l’initiative de Madame Ornella Cencig, Echevine du Commerce et de Monsieur Philippe Sonnet, Echevin de la Propreté, plusieurs opérations de nettoyage ont été programmées avec l’ensemble des commerçants de la Ville de Charleroi qui s’équiperont de pinces et de sacs poubelles pour collecter, avec les agents de la Division Propreté, les déchets dans les…

Olivier Chastel ontvangt het “Trio Voorzitterschap” 2010–2011 op niveau van de Staatssecretarissen

De heer Diego LOPEZ GARRIDO, Spanje ’s Staatssecretaris voor de Europese Unie, de heer Gabor IVAN, Hongarije ’s Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, en de heer Olivier CHASTEL, België ’s Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken belast met de voorbereiding van het voorzitterschap, ontmoetten elkaar vandaag in het Egmontpaleis te Brussel om het “trio-voorzitterschap” van de Europese Unie…

Olivier Chastel a réuni les Secrétaires d’Etat du “Trio Présidence” de l’Union européenne 2010-2011

MM. Diego LOPEZ GARRIDO, Secrétaire d’Etat pour l’Union européenne de l’Espagne, Gábor IVÁN, Secrétaire d’Etat au Ministère des Affaires étrangères de la Hongrie et Olivier CHASTEL, Secrétaire d’Etat Belge aux Affaires étrangères en charge de la préparation de la Présidence européenne se sont rencontrés ce 8 mai au Palais d’Egmont de Bruxelles. Le but de…

Staatssecretaris Chastel spreekt de ministeriële vergadering van de Raad van Europa toe

Te Straatsburg, waar hij België vertegenwoordigde op de jaarlijkse ministeriële vergadering van de Raad van Europa, heeft Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier Chastel, de fundamentele opdracht in herinnering gebracht die de Raad van Europa bij haar stichting meekreeg op het vlak van de vrijwaring en promotie van mensenrechten en fundamentele vrijheiden. In zijn toespraak benadrukte…