Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier Chastel, op bilateraal bezoek in Luxemburg

Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, Olivier Chastel, heeft op uitnodiging van zijn Luxemburgse tegenhanger, afgevaardigd minister Nicolas Schmit, een bezoek gebracht aan Luxemburg. Tijdens hun onderhoud en werklunch hadden ze het onder andere over de inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, het toekomstige Franse voorzitterschap van de Unie, de Balkan en de klimaat- en immigratiethema’s. Tijdens…

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, en visite bilatérale à Luxembourg

Le Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, Olivier Chastel, a effectué une visite à Luxembourg à la suite de l’invitation de son homologue luxembourgeois le Ministre Délégué, Nicolas Schmit. Durant leur entretien et leur déjeuner de travail, ils ont abordé, entre autres, la Mise en œuvre du Traité de Lisbonne, la future Présidence française de l’Union,…

Olivier Chastel op de 10e verjaardag van de Europe Direct-afdeling Henegouwen

Olivier Chastel, Staatssecretaris voor Buitenlandse Zaken, was op donderdag 24 april aanwezig op de 10e verjaardag van de Europe Direct-afdeling van de provincie Henegouwen. “België telt 11 Europe Direct-kantoren. De kantoren, zoals dit in Henegouwen, zijn een doorgeefluik voor informatie van de Europese Commissie. Ze werden opgericht in samenwerking met het ministerie van Buitenlandse Zaken…

Olivier Chastel heeft Valéry Giscard d’Estaing ontmoet

Olivier Chastel, staatssecretaris van Buitenlandse Zaken, heeft op donderdag 24 april de Franse oud-president Valéry Giscard d’Estaing ontmoet ter gelegenheid van een conferentie die georganiseerd werd door Hervé Hasquin, Vast Secretaris van de Koninklijke Academie voor Wetenschappen, Letteren en Schone Kunsten van België. De Franse oud-president gaf een redevoering met als thema: ‘Zullen wij ooit…

Olivier Chastel a rencontré Valéry Giscard d’Estaing

Olivier Chastel, Secrétaire d’Etat aux Affaires étrangères, a rencontré ce jeudi 24 avril l’ancien Président français, Valéry Giscard d’Estaing à l’occasion d’une conférence organisée par Hervé Hasquin, Secrétaire perpétuel de l’Académie royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique. L’ancien Président français a livré un discours sur le thème:  »Serons-nous un jour des…