Chat op 5 februari met Olivier Chastel over de elektronische facturatie

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel heeft onlangs het meldpunt http://www.kafka.be gelanceerd, dat nu vernieuwd en uitgebreid is. Dit meldpunt is opnieuw een realisatie van een belangrijk project uit het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015. “Het doel van het meldpunt is om de burgers, de verenigingen en de ondernemingen aan te moedigen om vermijdbare administratieve…

Chat sur la facturation électronique ce 5 février à midi avec Olivier Chastel

Le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel a récemment lancé le point de contact http://www.kafka.be qui est désormais modernisé et élargi. Ce point de contact est une réalisation supplémentaire d’un projet contenu dans le Plan d’action fédéral de Simplification administrative 2012 -2015. « Ce point de contact doit inciter les citoyens, les associations et…