Voortaan is de eID 10 jaar geldig !

Op 17 januari heeft de Ministerraad de verlenging van de geldigheidsduur van elektronische identiteitskaart (eID) goedgekeurd. De duur wordt van 5 naar 10 jaar opgetrokken. Deze beslissing van de Regering heeft alleen maar voordelen en werd door de Minister van Binnenlandse Zaken en de Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel voorgesteld. « Deze maatregel is een…

Debatten in de Senaat over het Europees Begrotingsverdrag

Minister van Begroting Olivier Chastel stelde op woensdag 15 januari in de senaatscommissie het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire Unie (het zogenaamde “begrotingsverdrag”) voor. Ter herinnering: België had dit Verdrag…