Debatten in de Senaat over het Europees Begrotingsverdrag

Minister van Begroting Olivier Chastel stelde op woensdag 15 januari in de senaatscommissie het wetsontwerp houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 13 december 2013 betreffende de uitvoering van artikel 3, §1 van het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de economische en monetaire Unie (het zogenaamde “begrotingsverdrag”) voor. Ter herinnering: België had dit Verdrag…

Nieuwjaarswensen van de MR in Henegouwen : voorstelling van de lijsttrekkers en nu richting mei 2014 !

Op zondag 12 januari kwam de Mouvement Réformateur in Henegouwen samen in La Louvière voor haar traditionele nieuwjaarswensen en –receptie. De talrijke  militanten en de sympathisanten die naar dit event waren gekomen, werden verwelkomd door volksvertegenwoordiger en schepen, Olivier Destrebecq samen met de voorzitter van de MR, Charles Michel en Minister en voorzitter van de…

Vœux du MR en Hainaut : présentation des têtes de liste et cap sur mai 2014 !

Ce dimanche 12 janvier, le Mouvement réformateur a fait escale dans le Hainaut, à La Louvière, pour sa traditionnelle réception des vœux. Le Député et Echevin Olivier Destrebecq a accueilli les militants et les sympathisants du MR qui s’étaient déplacés en nombre, ainsi que le Président du MR Charles Michel et le Ministre et Président…