Promotie van de elektronische facturatie op het Forum for the Future

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel was aanwezig op de 5de editie van het event « Forum for the Future » georganiseerd in Tour & Taxis. Op dit congres zijn  meer dan 4.000 specialisten uit de economische beroepssector vergaderd: accountants, boekhouders-fiscalisten, belastingconsulenten, bedrijfsrevisoren, … In zijn toespraak heeft de Minister herinnert dat de administratieve vereenvoudiging ten gunste…

Promotion de la facturation électronique au Forum for the Future

Le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel était présent à la 5ème édition du « Forum for the Future » organisé à Tour & Taxis. Ce congrès réunit plus de 4.000 professionnels du secteur des professions économiques : experts comptables, comptables fiscalistes, conseils fiscaux, réviseurs d’entreprises,… Dans son discours, le Ministre a rappelé que la simplification administrative…

De begroting 2014 werd in de commissie goedgekeurd !

Op woensdag 4 december werd het ontwerp van begroting 2014 verder in de commissie voor Financiën en Begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers besproken. Bij deze laatste twee parlementaire commissies hebben de Volksvertegenwoordigers Minister van Begroting Olivier Chastel over het deel “uitgaven” van de begroting  kunnen interpelleren. De Minister herinnerde eraan dat de groeischatting en de…