De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging. – Betere regelgeving

Vraag gesteld door Mevrouw Bercy SLEGERS Vraag Uw algemene beleidsnota bevestigde de opdracht die aan de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) werd toevertrouwd in het kader van betere regelgeving. De DAV werkte aan een gids voor goede regelgeving, een voorstel van regelgevende agenda voor de federale regering en een voorstel van samenwerking tussen de…

Interfederaal Korps van de Inspectie van financiën.- Verdeling van het personeel naar taalrol

Vraag gesteld door de heer Olivier MAINGAIN Vraag 1. Hoe was het vastbenoemde en het contractuele personeel op de hoofdzetel van deze instelling per niveau op 30 juni 2012 verdeeld over de taalrollen? 2. Welke wanverhoudingen tussen de taalrollen werden er eventueel per niveau vastgesteld ten aanzien van het taalkader bij die instelling? 3. Welke…

Corps interfédéral de l’Inspection des Finances. – Répartition linguistique du personnel

Question posée par Monsieur Olivier MAINGAIN Question 1. Quelle était au 30 juin 2012, la répartition linguistique du personnel (agents statutaires, personnel contractuel) en fonction au sein du siège central de cette institution, et ce niveau par niveau? 2. Au regard des cadres linguistiques en vigueur pour cette institution, quels étaient les déséquilibres linguistiques éventuellement…

Thuiswerk – Diensten van de minister of staatssecretaris – Cijfers – Maatregelen

Schriftelijke vraag van mevrouw Nele Lijnen Vraag De laatste jaren is er in het bedrijfsleven steeds meer aandacht voor thuiswerken (of telewerken). De naam zegt het zelf: de werknemer werkt van thuis uit in plaats van op het werk. Dit levert voordelen op voor de werknemer en de werkgever. De werknemer verliest geen tijd met pendelen,…

SPF Budget et Contrôle de la Gestion. – Répartition linguistique du personnel

Question posée par Monsieur Olivier  MAINGAIN Question Au 30 juin 2012, quelle était la répartition linguistique du personnel (agents statutaires et personnel contractuel) au sein des instances et directions du SPF Budget et Contrôle de la Gestion, et ce niveau par niveau? Réponse La répartition linguistique du personnel (agents statutaires et personnel contractuel) au sein…