De Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging. – Betere regelgeving

Vraag gesteld door Mevrouw Bercy Slegers Vraag Uw algemene beleidsnota bevestigde de opdracht die aan de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) werd toevertrouwd in het kader van betere regelgeving. De DAV werkte aan een gids voor goede regelgeving, een voorstel van regelgevende agenda voor de federale regering en een voorstel van samenwerking tussen de…