Quota de personnes handicapées dans la fonction publique

Question parlementaire posée par Madame Zoé GENOT Question Le gouvernement s’est donné comme objectif pour 2013 de recruter davantage de personnes handicapées dans la fonction publique afin d’atteindre le quota de 3% (qui avait été établi en 2007, et était encore loin d’être atteint en 2012). Combien de personnes handicapées travaillent dans votre service et…

(fr)

Parlementaire vraag gesteld door  Mevrouw Karolien GROSEMANS Vraag Verschillende instellingen en bedrijven doen regelmatig een inspanning om het goede doel te steunen via officiële acties of schenkingen. Daarnaast worden op de werkvloer soms ook spontaan inzamelacties georganiseerd door (een deel van) het personeel. Ik zou u graag een vraag willen stellen over zulke initiatieven binnen…

Dépenses de l’Union européenne

Question parlementaire posée par Monsieur Kristof WATERSCHOOT Question Pour la dix-huitième fois consécutive, la Cour des comptes européenne rejette les dépenses de l’Union européenne en raison d’un « taux d’erreur inacceptable ». En 2011, ce taux d’erreur atteignait 3,9% et était donc supérieur aux 3,7% de 2010. Il s’agit d’erreurs d’application des règles européennes et nationales. Parmi…

Federale Overheidsdienst Budget en Beheerscontrole – Ziektedagen

Schriftelijke vraag van de heer Yoeri Vastersavendts Vraag Kan de geachte minister de gegevens meedelen met betrekking tot het gemiddeld aantal ziektedagen per voltijds equivalent voor de jaren 2008, 2009, 2010, 2011 en 2012 voor personeel tewerkgesteld bij de Federale Overheidsdienst (FOD) Budget en Beheerscontrole? Antwoord Het gemiddeld aantal ziektedagen per voltijds equivalent voor de jaren…