Rekenhof – Controlebevoegdheden – Toepassingsveld – Instellingen – Lijsten

Schriftelijke vraag van mevrouw Anke Van dermeersch  Vraag Sinds 1 januari 2012 is het Rekenhof bevoegd voor de controle van de rekeningen van alle openbare instellingen die door de Staat worden opgericht of die eronder ressorteren. Het Rekenhof heeft onderzocht aan welke criteria een instelling moet voldoen om overeenkomstig de nieuwe wetsbepaling onder zijn controlebevoegdheid te vallen.…