Met de MR van Charleroi en haar 51 kandidaten wordt aan de toekomst van Charleroi gewerkt!

Met de MR van Charleroi en haar 51 kandidaten wordt aan de toekomst van Charleroi gewerkt!

Mevrouw, Mijnheer,

Op 14 oktober kiest u wie onze stad zal besturen en uw stem zal beslist de toekomst van Charleroi beïnvloeden.

De laatste jaren is de wederopbouw van onze metropool op gang gekomen. Onze stad vindt haar identiteit terug en maakt plannen voor de toekomst.

Ondanks de vele moeilijkheden hebben we al onze energie ter beschikking gesteld van de stad en continu geprobeerd de heropleving te stimuleren door sterkere banden te smeden tussen de burger en het politieke bestuur en door een stevige basis te leggen voor de heropbouw van Charleroi.

De centrale ring van het metronetwerk is na 30 jaar wachten eindelijk afgewerkt, de werken voor de langverwachte hertekening van onze stad zijn begonnen, steeds meer bedrijven vestigen zich in de metropool, …

Maar laten we niettemin niet vergeten dat de weg naar een veilige, nette, dynamische en gezellige stad nog lang is.

Ik ben opgegroeid in Charleroi en woon hier nog steeds.  Mijn kinderen gaan hier naar school.  Ik koester het diepgewortelde verlangen om mijn passie, mijn ervaring, mijn overtuigingskracht en mijn talenten ten dienste van Charleroi te stellen.

Ik geloof in Charleroi en ik wil alles in de strijd werpen om deze stad terug op te bouwen.  Dit kan alleen met uw hulp.

Er werden veel inspanningen gedaan op het vlak van veiligheid, en op dit elan moeten we doorgaan en onze strategie enten: nabijheid, preventie en repressie. Een nultolerantiebeleid ten aanzien van criminaliteit en asociaal gedrag is nodig om het gevoel van straffeloosheid een halt toe te roepen.

Netheid blijft één van onze prioriteiten. Wij beseffen wel degelijk dat de reputatie van onze stad slechts kan verbeteren als het straatbeeld aantrekkelijker wordt. Daarom zijn wij vastbesloten om op dit vlak grote inspanningen te blijven doen.

De derde pijler van de heropbouw van onze stad is een diepgaandere investering in onderwijs en opleiding. We kunnen de toekomst van onze kinderen en onze jongeren niet hypothekeren. Charleroi moet dus hoogstaand onderwijs en geschikte opleidingen aanbieden die iedereen voorbereiden op de arbeidsmarkt.

Armoede en kansarmoede mogen niet langer als een fataliteit worden gezien. Niemand mag worden achtergelaten, een maatschappij met twee snelheden is onaanvaardbaar.

Ook de problemen met betrekking tot huisvesting en de commerciële leegstand in vele wijken moeten absoluut aangepakt worden.

Charleroi verdient 100% inzet. Ik ben ervan overtuigd dat de toekomst van Charleroi zich nu al aftekent en dat wij samen een grote bijdrage kunnen leveren aan het welzijn van de Carolo’s, zodat wij terecht trots kunnen zijn op onze stad.  Trots op een stad waar het aangenaam leven en werken is en waar mensen elkaar kunnen ontmoeten.

De Mouvement Réformateur heeft een hele reeks troeven in handen om bij te dragen aan een betere toekomst voor de Carolo’s.

Met de MR van Charleroi en zijn 51 kandidaten wordt er hard gewerkt aan de toekomst van Charleroi!

Wij danken u voor uw vertrouwen in de vooruitgang van onze stad.

Olivier CHASTEL

Lijsttrekker MR voor de gemeenteraadsverkiezingen

0


Add a Comment