Ontwikkelingssamenwerking

Nieuwjaarswensen van de MR in Henegouwen op 13 januari

Nieuwjaarswensen van de MR in Henegouwen op 13 januari

U wordt vriendelijk uitgenodigd op de nieuwjaarsreceptie van de MR Henegouwen.

Zondag 13 januari 2013 om 11h

LOUVEXPO – Rue du Hocquet 7 – 7100 La Louvière

Ministers Vanackere en Chastel over de verkiezingen in de DRC

Ministers Vanackere en Chastel over de verkiezingen in de DRC

Vicepremier en Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en Minister voor Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel verwelkomen de presidents- en wetgevende verkiezingen die zonder uitstel of ontkoppeling op 28 november in de Democratische Republiek Congo plaatsvonden. Deze verkiezingen vormen, na de historische verkiezingen van 2006, een nieuwe belangrijke stap naar een verankering van democratie in de DRC.

De Ministers betreuren de gewelddadige incidenten die op de verkiezingsdag plaatsvonden. Zij nemen nota van de eerste, voorlopige rapporten van de nationale en internationale waarnemers en ...

Lees verder →
0

AIDS brak meer dan 30 jaar geleden uit

AIDS brak meer dan 30 jaar geleden uit

Het grote publiek maakte ongeveer dertig jaar geleden voor het eerst kennis met het verworven immunodeficiëntiesyndroom (AIDS).
De eerste verdachte gevallen doken begin jaren ’80 op in de Verenigde Staten.

Een eerste artikel over dit onderwerp verscheen op 3 juli 1981 in de New York Times en het nieuws verspreidde zich al snel als een vuurtje.

Deze ziekte, die in de beginjaren steeds dodelijk was bij gebrek aan een goede behandeling, trof begin 2010 nog steeds 34 miljoen mensen.
Elk jaar worden ...

Lees verder →
0

Ontmoeting met Alassane Ouattara, President van Ivoorkust

Ontmoeting met Alassane Ouattara, President van Ivoorkust

Eerste Minister Yves Leterme, Vice-Eerste Ministers Didier Reynders en Steven Vanackere en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel hielden op 24 november een bilaterale ontmoeting met de President van Ivoorkust, Alassane Ouattara.

De Minister van Ontwikkelingssamenwerking prees de Ivoriaanse autoriteiten voor hun inspanningen om de spanningen na de verkiezingen te doen afnemen en voor hun reactie op de humanitaire dringende noden.

Olivier Chastel zei dat « we de mogelijkheid hebben om via verschillende kanalen actie te ondernemen in Ivoorkust, ook al is Ivoorkust geen partnerland ...

Lees verder →
0

Bezoek aan de door België gesteunde projecten in de Palestijnse gebieden

Bezoek aan de door België gesteunde projecten  in de Palestijnse gebieden

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel bezocht tijdens zijn missie op de Westoever ook enkele projecten van de Belgische ontwikkelingssamenwerking, in Naplouse.

Olivier Chastel bezocht eerst de werken aan de toekomstige meisjesschool, dicht bij het vluchtelingenkamp van Balata. De Minister werd er ontvangen door de Gouverneur van Naplouse en kreeg een gedetailleerde uitleg van de experts van de BTC (Belgische Technische Coöperatie) en van het Ministerie van Onderwijs. « De school was nodig, want het kamp telt slechts basisscholen: een voor jongens en ...

Lees verder →
0

Ondertekening van het 4e Samenwerkingsprogramma tussen België en de Palestijnse autoriteiten

Ondertekening van het 4e Samenwerkingsprogramma tussen België en de Palestijnse autoriteiten

Op woensdag 23 november werd het Indicatief Samenwerkingsprogramma voor 2012-2015 tussen België en de Palestijnse autoriteiten ondertekend, na de gemengde commissie tussen België en de Palestijnse autoriteiten.

Tijdens het onderhoud met de Palestijnse Minster van Plan, Ali Jerbawi, dat aan de ondertekening voorafging, bedankte Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel zijn collega voor het uitstekende werk dat werd geleverd voor de voorbereiding van dit nieuwe programma. « In 2008 tekende België een programma van 50 miljoen € en wilde, volgens de principes van ...

Lees verder →
0

Bilateraal onderhoud met de Eerste Minister van de Palestijnse Autoriteit

Bilateraal onderhoud met de Eerste Minister van de Palestijnse Autoriteit

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel begon op 22 november aan zijn tweedaagse bezoek aan de Palestijnse gebieden. Dit bezoek is een gelegenheid om de gemengde commissie tussen België en Palestina te houden, om het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP) 2012-2015 te ondertekenen, om enkele bilaterale gesprekken te voeren en om het terrein te bezoeken.

Olivier Chastel ontmoette dinsdag al de Eerste Minister van de Palestijnse regering, Salam Fayyad en tijdens dit onderhoud werd een stand van zaken opgemaakt van de politieke situatie. De ...

Lees verder →
0

Investeren in de jonge generatie, is zich inspannen voor een duurzame ontwikkeling van de maatschappij

Investeren in de jonge generatie, is zich inspannen voor een duurzame ontwikkeling van de maatschappij

Ter gelegenheid van de Internationale dag van de rechten van het kind op 20 november, bracht Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel in herinnering dat de toepassing van de rechten van het kind zowel een verantwoordelijkheid is als een essentiële voorwaarde om de Millenniumdoelstellingen voor Ontwikkeling te bereiken.

Indien de rechten van kinderen op onderwijs, op medische zorgen, op toegang tot drinkbaar water en tot voedsel niet worden toegepast, hypothekeert dit hun overlevingskansen en heeft dit ernstige gevolgen voor hun ontwikkeling. Elk ...

Lees verder →
0

België verheugd over het definitieve Europese standpunt voor het Forum van Busan

België verheugd over het definitieve Europese standpunt voor het Forum van Busan

Tijdens de EU-raad over Ontwikkelingssamenwerking, sprak Minister Olivier Chastel zijn tevredenheid uit over de vastlegging van het Europese standpunt met het oog op het 4e Internationale Forum over de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp in Busan (Zuid-Korea) eind deze maand.

« Deze strategische ontmoeting stelt ons voor een dubbele uitdaging: we moeten met de ondertekenaars van de Verklaringen van Parijs en van Accra, maar ook met de nieuwe partners die willen toetreden, een akkoord bereiken over hoe we onze inspanningen aanwenden om efficiënter ...

Lees verder →
0

Belgische oproep tot steun aan de ontwikkeling van de lokale privésector in ontwikkelingslanden

Belgische oproep tot steun aan de ontwikkeling van de lokale privésector in ontwikkelingslanden

Na de buitengewone Algemene vergadering van BIO, de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden, toonde Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel zich verheugd over de aanzienlijke financiële middelen die de Belgische staat dit jaar nog ter beschikking stelt voor de ontplooiing van een beleid voor rechtstreekse en onrechtstreekse ondersteuning van de lokale privésector in de ontwikkelingslanden.

Deze ondersteuning van de lokale privésector, die een stuwende kracht is voor de economische groei, is, zowel op het vlak van financiering als op het vlak van technische ...

Lees verder →
0
Page 1 of 10 12345...»