Gesprek over administratieve vereenvoudiging in de B4C van Charleroi

Gesprek over administratieve vereenvoudiging in de B4C van Charleroi

Op 5 juni was Olivier Chastel te gast in de B4C, een club van ondernemers uit de regio Charleroi. De Minister van Begroting en Administratieve vereenvoudiging werd voorgesteld door de Schepen van Handel, Ornella Cencig, die ook een kort overzicht gaf van zijn politieke loopbaan van de laatste 20 jaar. Olivier Chastel sprak daarna over het Federaal Actieplan Administratieve vereenvoudiging, dat onlangs door de regering werd goedgekeurd en beantwoordde de vele vragen van de genodigden.

Alvorens tot de kern van de zaak te komen, kwam Olivier Chastel nog terug op de budgettaire beslissingen die deze laatste maanden zijn genomen. «De begrotingscontrole van maart heeft een bijkomende inspanning van € 1,82 miljard opgeleverd zonder bijkomende lasten voor de bedrijven en de bevolking. Zo kan de concurrentiekracht van onze ondernemingen worden gevrijwaard», zei hij.

De Minister herhaalde ook de 7 thema’s van het relanceplan dat deze zomer door de regering zal worden goedgekeurd: de concurrentiekracht van de ondernemingen ondersteunen, de koopkracht van de burgers vrijwaren, de kleine en middelgrote ondernemingen steunen, de toegang tot financiering vergemakkelijken, de arbeidsmarkt moderniseren, innovatie, onderzoek en ontwikkeling stimuleren, en tot slot, de administratieve vereenvoudiging.

Volgens Olivier Chastel, «moet er eerst en vooral tijd worden vrijgemaakt voor de burgers en moet de ondernemersgeest gestimuleerd worden». Daartoe dienen de e-governement toepassingen verder ontwikkeld te worden, moet er bespaard worden, moet er werkgelegenheid worden gecreëerd en aan de relance worden gewerkt.

De Minister noemde enkele projecten uit het federaal plan: de verbetering van de Kafka-test, het « Only once »-principe en de verdere ontwikkeling van het eenheidsloket, de uitbreiding van eDepot, de elektronische maaltijdcheques, de vereenvoudiging van de openbare aanbestedingen, de elektronische facturatie,…

«De regering heeft zich ook tot doel gesteld om de administratieve lasten voor de bedrijven te verminderen met 30% tegen 2014 en zo de doelstelling van 25% uit de Small Business Act te overtreffen».

Power point : voorstelling van het Actieplan aan de B4C

[nggallery id=394]

 

 

0


Add a Comment