Simplifions

Verbetering van de kwaliteit en de coherentie van de regelgeving

Verbetering van de kwaliteit en de coherentie van de regelgeving

Minister Chastel lichtte deze morgen enkele artikels die het domein administratieve vereenvoudiging betreffen, toe in de Commissie Binnenlandse Zaken. De bespreking van een wet diverse bepalingen stond er op de agenda.

Ten eerste krijgt door de nieuwe wet de Dienst Administratieve Vereenvoudiging (DAV) een aanvullende opdracht. De DAV zal voortaan ook de bevordering en coördinatie van initiatieven met betrekking tot de kwaliteit van de regelgeving tot haar takenpakket nemen. Door deze uitbreiding wordt uitvoering gegeven aan de aanbevelingen van de OESO ...

Lees verder →
0

Vereenvoudig het leven : Sociale tarieven

Vereenvoudig het leven : Sociale tarieven

In het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging wordt bijzondere aandacht besteed aan de vereenvoudiging van de administratieve handelingen voor de toekenning van sociale hulp aan kwetsbare doelgroepen. De bedoeling is om vanaf 1 januari 2013 proactief sociale rechten toe te kennen om de zwakke gebruikers te beschermen. Bijvoorbeeld een automatische toepassing van de sociale tarieven voor personen die aan de toekenningsvoorwaarden voldoen. Met een dergelijke maatregel kan een rechtvaardige sociale behandeling verzekerd worden.

Lees verder →
0

Vereenvoudig het leven : E-Birth

Vereenvoudig het leven : E-Birth

Bij de geboorte van een kant is men verplicht om een aantal administratieve verplichtingen na te leven vooraleer het kind in het Rijksregister kan worden ingeschreven.

Deze aangifte houdt een reeks administratieve lasten is, zowel voor de ouders, de kraamkliniek, de dienst burgerlijke stand van de gemeente van de geboorte en waar de ouders zijn gedomicilieerd alsook voor de Gemeenschappen en de Gewesten.

Fedict ontwikkelde een toepassing om de uitwisseling van deze gegevens ter kennisgeving van de geboorte tussen de betrokken actoren ...

Lees verder →
0

Vereenvoudig het leven : Assistentie andersvaliden

Vereenvoudig het leven : Assistentie andersvaliden

Mindervaliden zullen online hun aanvraag tot assistentie bij de NMBS kunnen indienen. De mindervalide zal vanaf zijn eerste telefonische contactname worden geregistreerd en zal daarna automatisch worden herkend door het systeem.

Lees verder →
0

Vereenvoudig het leven : SIS Kaart

Vereenvoudig het leven : SIS Kaart

De SIS kaart en de elektronische identiteitskaart fusioneren vanaf 1 januari 2014. Op die manier zal de burger dus niet meer hoeven te beschikken over 2 kaarten en zal er maar 1 identificatiemiddel meer zijn.

Lees verder →
0

Gesprek over administratieve vereenvoudiging in de B4C van Charleroi

Gesprek over administratieve vereenvoudiging in de B4C van Charleroi

Op 5 juni was Olivier Chastel te gast in de B4C, een club van ondernemers uit de regio Charleroi. De Minister van Begroting en Administratieve vereenvoudiging werd voorgesteld door de Schepen van Handel, Ornella Cencig, die ook een kort overzicht gaf van zijn politieke loopbaan van de laatste 20 jaar. Olivier Chastel sprak daarna over het Federaal Actieplan Administratieve vereenvoudiging, dat onlangs door de regering werd goedgekeurd en beantwoordde de vele vragen van de genodigden.

Alvorens tot de kern van de ...

Lees verder →
0

Vereenvoudig het leven : e ID

Vereenvoudig het leven : e ID

Een wettelijk kader zal worden gecreëerd waardoor een handtekening geplaatst via de eID gelijkgesteld wordt met een geschreven handtekening. Dit principe zal expliciet worden ingeschreven in de wetgeving om iedere mogelijks bestaande twijfel te doen verdwijnen.

Daarenboven, door de geldigheidsduur van de eID van vijf op 10 jaar te brengen worden de administratieve lasten voor burgers jaarlijks met meer dan 50 miljoen euro verlaagd. Het personeel van  de gemeentebesturen zal dus ingezet worden voor andere taken.

Vereenvoudig het leven : Elektronische handtekening

Vereenvoudig het leven : Elektronische handtekening

Creatie van een wettelijk kader waardoor een handtekening geplaatst via de eID gelijkgesteld wordt met een geschreven handtekening (expliciete inschrijving in de wetgeving van dit principe om iedere mogelijks bestaande twijfel te doen verdwijnen).

Vereenvoudig het leven : Kafka contactpunt

Vereenvoudig het leven : Kafka contactpunt

Burgers moeten ten allen tijden in de mogelijkheid zijn hun voorstellen tot vereenvoudiging kenbaar te maken zonder dat ze daarvoor klachten moeten indienen of op bemiddeling moeten een beroep doen. Om deze interactie met de burger te verzekeren zal het Kafka-punt vanaf 1 januari 2013 worden gereactiveerd en gemoderniseerd.

Lees verder →
0

Vereenvoudig het leven : Uitbreiding van de toepassing eDepot Egriffie

Vereenvoudig het leven : Uitbreiding van de toepassing eDepot Egriffie

De oprichting van ondernemingen en VZW’s zal gemakkelijker worden door een bevordering van het elektronisch beheer van oprichtingsdossiers of wijzigingen van de statuten.

Dankzij E-griffie (beschikbaar in real-test vanaf 01/05/2012) kunnen burgers de akten met betrekking tot de oprichting van een VZW elektronisch indienen.

Vanaf 01/07/2012 zal het ook mogelijk zijn om E-griffie te gebruiken voor de oprichting van vennootschappen waarvoor een onderhandse akte volstaat.

Dankzij « e-depot » kunnen notarissen de authentieke oprichtingsaktes (NV en BVBA) elektronisch opmaken en indienen. In 2013 zullen alle ...

Lees verder →
0
Page 1 of 2 12