De Minister van Begroting bevestigt het traject van het Stabiliteitsprogramma

Senator Peter Van Rompuy ondervroeg in de Senaat Minister Olivier Chastel over de opvolging van het Stabiliteitsprogramma voor de regering. Op 30 april 2012 heeft de regering immers haar jaarlijkse Stabiliteitsprogramma ingediend bij de Commissie. Het is dit programma dat als leidraad dient voor de begrotingsbesprekingen (zie tabel). Om de begrotingsdoelstelling van 2012 te halen,…

Le Ministre du Budget confirme la trajectoire du programme de stabilité

Le Sénateur Peter Van Rompuy a interpellé le Ministre Olivier Chastel sur le suivi du programme de stabilité par le Gouvernement. Le 30 avril 2012, le gouvernement avait en effet introduit son programme de stabilité annuel auprès de la Commission européenne. Ce programme sert de fil conducteur pour toutes les discussions budgétaires (voir tableau). Afin…