Minister Chastel feliciteert Francqui-laureaat Olivier De Schutter

Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel feliciteert professor De Schutter met de Francqui Prijs 2013 die deze middag werd uitgereikt.  De Francqui Prijs is een Belgische onderscheiding die de Francqui Stichting sinds 1933 elk jaar aan een Belgische wetenschapper toekent die een aanzienlijke bijdrage aan de wetenschap heeft geleverd en die het prestige…

Le Ministre Olivier Chastel félicite Olivier De Schutter, lauréat du Prix Francqui

Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative Olivier Chastel félicite le Professeur De Schutter, lauréat du Prix Francqui 2013.  Ce prix est une récompense belge décernée annuellement depuis 1933 par la Fondation Francqui à un scientifique belge qui a apporté à la science une contribution importante, dont la valeur a augmenté le prestige…

eDepot en eGriffie draaien op volle toeren

Deze namiddag werd Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel in de Senaatscommissie ondervraagd over de implementatie van “eDepot” en “eGriffie”. “Het pilootproject eDepot werd in juni 2006 gestart. Sindsdien hebben meer dan 600 notarissen deze toepassing gebruikt en in totaal werden al 32 000 bedrijven langs elektronische weg opgericht” verklaarde Olivier Chastel. Gedurende de laatste…

Vereenvoudiging van de impactanalyses m.b.t. voorgenomen regeringsbeslissingen

Vandaag keurde de Ministerraad het voorontwerp van wet betreffende de geïntegreerde regelgevingimpactanalyse (geïntegreerde RIA) goed. De federale overheid had al de Kafka-test ingevoerd om de administratieve lasten te verlagen alsook de duurzame-ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). Dankzij deze geïntegreerde regelgevingimpactanalyse zullen alle domeinen waarvoor een meting van de impact van een voorgenomen regeringsbeslissing gewenst is (administratieve lasten, gelijkheid…

Simplification des analyses d’impact des décisions envisagées par le Gouvernement

Le projet de loi concernant  l’Analyse d’impact de la réglementation intégrée  (AIR intégrée) a été approuvé ce vendredi en Conseil des Ministres. L’État fédéral avait déjà mis en place un  test Kafka visant la réduction des charges administratives et une étude de l’impact des décisions sur le Développement durable (test EIDD). Grâce à cette analyse…