De voorbereiding van de begroting 2014 op de Ministerraad

Minister van Begroting Olivier Chastel heeft aan de Ministerraad een omzendbrief voorgelegd waarin de modaliteiten in verband met de voorbereiding van de begroting 2014 worden verduidelijkt. “Naar aanleiding van de wijzigingen ingevoerd door de Two-Pack op Europees niveau is het belangrijk om de voorbereiding van de begroting vroeger in het jaar te starten” stelde Olivier…

Préparation du budget 2014 : discussions en Conseil des Ministres

Le Ministre du Budget Olivier Chastel a présenté en Conseil des Ministres une circulaire précisant les modalités prévues pour la préparation du budget 2014. « Suite aux changements introduits par le Two-Pack au niveau européen, il est important d’entamer la préparation du budget plus tôt dans l’année », a déclaré Olivier Chastel. Pour le Ministre du Budget,…

Hernieuwing van het mandaat van de Voorzitter van de FOD Begroting en Beheerscontrole

Op voordracht van de Minister van Begroting Olivier Chastel, heeft de Ministerraad zich akkoord verklaard met de hernieuwing van het mandaat van de heer Alfons Boon als Voorzitter van het Directiecomité van de FOD Budget en Beheerscontrole.  De heer Boon was voorheen Directeur generaal Begeleiding Begroting bij de FOD Budget en Beheerscontrole en is sinds…

Eedaflegging bij de FOD Begroting

Deze morgen heeft de Minister van Begroting Olivier Chastel de eedaflegging van nieuwe ambtenaren van de FOD Begroting en van de Inspectie van Financiën bijgewoond. De Voorzitter van de FOD Begroting, Alfons Boon, en de directeurs van de verscheidene departementen van de FOD Begroting waren ook aanwezig. “Gelet op de huidige economische toestand hebben we…