Administratieve vereenvoudiging voor artsen !

Vanmorgen heeft de Ministerraad een Optifed-project  goedgekeurd in verband met de digitalisering van het inzamelingsproces van medische inlichtingen die voor andersvaliden nuttig zijn. Dit project is het resultaat van een interdepartementale en intergouvernementele samenwerking. Het dossier heeft als doel een toepassing te ontwikkelen met een doelgroep van +/- 15 artsen waarna deze daarna door alle…

Simplification administrative pour les médecins !

Le Conseil des Ministres a approuvé ce jeudi matin un projet Optifed relatif à la digitalisation du processus de collecte d’informations médicales utiles pour les personnes handicapées. Ce projet est le fruit d’une collaboration interdépartementale et intergouvernementale. L’objectif du dossier est de développer une application dans le cadre d’un groupe cible de +/- 15 médecins…

Laat ons het leven vergemakkelijken! Eerste evaluatie van het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015

Zoals aangekondigd bij de voorstelling van het plan in april 2012 werd het Federaal Actieplan Administratieve Vereenvoudiging 2012-2015 voor het eerst geëvalueerd. Dit evolutief plan wil zo dicht mogelijk bij de werkelijkheid aanleunen: zo werd het met 19 nieuwe projecten verrijkt om met de voorstellen rekening te houden die door de burgers, de bedrijven en…