Simplifions-nous la vie ! Première évaluation du plan d’action fédéral de simplification administrative 2012-2015

Comme annoncé lors de sa présentation en avril 2012, le Plan d’action fédéral de simplification administrative 2012-2015 a fait l’objet d’une première évaluation. Ce plan évolutif se veut au plus près de la réalité, il a été enrichi de 19 nouveaux projets afin de tenir compte des suggestions transmises depuis lors par les citoyens, les…

Le conclave budgétaire

Question de M. Damien Thiéry Question Monsieur le président, monsieur le ministre, chers collègues, lorsque je monte à cette tribune, c’est généralement pour dénoncer une sorte de cacophonie au sein de la majorité. Il m’arrive d’interroger le premier ministre pour une question institutionnelle, ou le ministre des Finances – ancien ou nouveau -; aujourd’hui, c’est à vous que…

Grootschalige ICT-projecten – Kostprijs – Beroep op Fedict of extern bedrijf – Samenwerkingsverbanden – Perceptie door personeel

Schriftelijke vraag van mevrouw Nele Lijnen Vraag Een tijd geleden was er veel ophef over het zogenaamde eHR-project. Het  doel was de volledige informatisering van het personeelsbeheer van de federale overheidsdiensten.  Het project werd opgestart in 2007. Vijf jaar later blijkt dat het project allesbehalve gerealiseerd is. Nu moet men vanaf nul herbeginnen. Sinds 2007 is…

Opdrachten gegund aan advocatenkantoren – Regelgeving – Overzicht

Schriftelijke vraag van de heer Bart Laeremans Vraag Tijdens de regering Verhofstadt II kwam het advocatenkantoor Uyttendaele, Gérard & co in een politieke storm terecht, toen bleek dat dit kantoor zeer veel opdrachten kreeg van verschillende federale ministeries. Het was toen niet duidelijk of daarbij de regels inzake openbare aanbestedingen waren gerespecteerd, en het was…

StopArmoede.Nu – Maatschappelijk kwetsbare mensen – Overheid – Communicatie – Formulieren – Procedures – Begrijpbaarheid – Vereenvoudiging – Beleid – Middelen – Resultaten

Schriftelijke vraag van mevrouw Cindy Franssen vraag StopArmoede.Nu is een actieplatform dat armoede hoog op de politieke agenda wil zetten. Op 13 december 2011 pleitte StopArmoede.Nu in haar eisenbundel voor verstaanbare papieren, eenvoudige procedures en een toegankelijke dienstverlening. Begrijpbare formulieren en eenvoudige procedures zijn nodig om burgers te laten deelnemen aan de samenleving. Nog te vaak…