Les « Nouveaux Modes de Travail » meilleurs pour l’autorité et pour les collaborateurs

Le Conseil des Ministres a approuvé ce matin le projet « Nouveaux Modes de Travail » dans le cadre d’Optifed, la cellule qui  promeut les économies et l’efficience au sein de l’administration fédérale. Les Nouveaux Modes de Travail entraîneront, entre autres, une diminution des coûts pour les espaces de bureau. Sous le terme « dynamic office »,  différents services…

De te leveren inspanning bij de eerste begrotingscontrole 2013

Mondelinge vraag van de heer Steven Vandeput Vraag Op donderdag 7 februari 2013 werd de initiële begroting 2013 gestemd in de Kamer voor Volksvertegenwoordigers. Daags nadien werd door het planbureau in zijn economische begroting bevestigd wat iedereen sinds december al wist. De hypothesen op basis waarvan de regering de initiële begroting heeft opgemaakt moeten naar…

Het naleven van de begrotingsdoelstellingen uitgestippeld in het stabiliteitsprogramma

Mondelinge vraag van de heer Steven Vandeput Vraag In het door de federale regering opgestelde stabiliteitsprogramma 2012-2015 wordt een stelselmatige vermindering van het vorderingentekort vooropgesteld om tot een evenwicht te komen in 2015. Volgens dit stabiliteitsprogramma moet het tekort in 2014 beperkt worden tot 1,1% voor de volledige overheid en tot 1,2% voor entiteit I.…

De begroting 2013 werd door het Parlement goedgekeurd !

Op donderdag  7 februari 2013 werd in de Kamer van Volksvertegenwoordigers de begroting 2013 goedgekeurd. “In deze begroting worden zowel budgettaire strengheid als de noodzaak van een relance verenigd” verklaarde Olivier Chastel. Er dient benadrukt te worden dat België haar Europese verplichtingen naleeft, wat een uitstekend signaal is naar de lidstaten van de eurozone en…