Le premier contrôle budgétaire est programmé pour le 6 mars

Le Ministre du Budget, Olivier Chastel, a pris connaissance cet après-midi du rapport du Bureau du Plan.  Celui-ci annonce une croissance revue à la baisse pour 2013 (0.2%). Il s’agit d’un élément important dans le cadre du premier contrôle budgétaire. « Nous suivons l’évolution budgétaire de manière constante, précise le Ministre Chastel, et nous analyserons précisément…

Het dragen van uiterlijke tekens van filosofische, ideologische of godsdienstige opvatting

Parlementaire vraag gesteld door De heer Ben WEYTS Vraag Zijn er in de overheidsdiensten en overheidsinstellingen die onder uw bevoegdheid vallen specifieke regelingen (omzendbrief, reglement, circulaire, enzovoort) inzake het dragen van uiterlijke tekens van filosofische, ideologische of godsdienstige opvatting? Zo ja, in welke dienst of instelling en wat is de strekking van betrokken regeling? Antwoord…

Federaal niveau – Regelgevingagenda – Eurtransbel databank – Overleg met Vlaamse administratie

Schriftelijke vraag van de heer Bert Anciaux Vraag In zijn antwoord op mijn schriftelijke vraag 5-5460 over de mogelijkheid om een regelgevingagenda in te voeren blijft de geachte minister eerder vaag. Hij stelt dat de Dienst Administratieve Vereenvoudiging  (DAV) voorstelt om de beleidsnota’s van de ministers aan te vullen met een lijst met de regelgeving en…

Adviesraden, commissies en andere organen

Parlementaire vraag door De heer Ben WEYTS Vraag In het verleden verschaften ministers en staatssecretarissen een overzicht van de adviesraden, commissies en andere organen onder hun bevoegdheid. Ter opvolging rijzen de volgende vragen. Welke adviesraden, commissies, comités, hoge raden, enzovoort werden er onder uw bevoegdheid afgeschaft in 2011 en 2012? Welke adviesraden, commissies, comités, hoge…