Een tekort van -3% voor 2012

Op 17 januari heeft Minister van Begroting Oliver Chastel samen met de Vice-Premiers Steven Vanackere en Laurette Onkelinx een overzicht gegeven over de uitvoering van de begroting 2012, de raming van het vorderingensaldo van België, de schuldgraad en een raming inzake de sociale zekerheid. Volgens de jongste ramingen sluit België zijn begroting 2012 afvmet een…

Déficit de -3,0% pour 2012 !

Ce 17 janvier, le Ministre du Budget Olivier Chastel a donné, aux côtés des Vices-Premiers Ministres Steven Vanackere et Laurette Onkelinx, un aperçu sur l’exécution du budget 2012, l’estimation du solde de financement de la Belgique, le taux d’endettement et une estimation en matière de sécurité sociale. Selon les dernières estimations, la Belgique clôture son…