Télémarc en GIAMI hebben de ‘Agoria e-Gov Awards’ gewonnen

De toepassing Télémarc heeft op 6 december de ‘Agoria e-Gov Award’ in de categorie “Rendabiliteit” ontvangen. Deze internet-tool werd door de Dienst voor de Administratieve Vereenvoudiging (DAV) uitgewerkt. Dit project is het resultaat van een goede samenwerking tussen de DAV, FEDICT en de beheerders en gebruikers van authentieke gegevensbronnen. Dankzij Télémarc wordt de aanbesteding van…

Les projets Télémarc et GIAMI, vainqueurs des Agoria e-Gov Awards

Ce 6 décembre, l’application Télémarc a reçu l’Agoria e-Gov Award dans la catégorie “Rentabilité”. Cet outil en ligne a été conçu par l’Agence pour la Simplification administrative (ASA). Ce projet est le fruit d’une étroite collaboration entre l’ASA, FEDICT, les gestionnaires et les utilisateurs de sources authentiques de données. Télémarc facilite l’adjudication des marchés publics…

FOD Budget en Beheerscontrole. – Opname ziektedagen door statutaire ambtenaren

Parlementaire vraag  gesteld door Mevrouw Reinilde Van Moer Vraag Statutaire ambtenaren hebben recht op 21 ziektedagen per jaar. De ziektedagen die niet opgenomen zijn, worden meegenomen naar het volgende jaar. De meeste ambtenaren vergaren op die manier een saldo aan ziektedagen. Een saldo dat soms aangewend wordt op het einde van de loopbaan, net voor…

Federale overheidswebsites – Toegankelijkheid – Label “Anysurfer” – Audits

Parlementaire vraag gesteld door Mevrouw Cindy FRANSSEN Vraag Staatssecretaris voor Personen met een handicap, de heer Philippe Courard ontving in april als eerste lid in de regering Di Rupo I het toegankelijkheidslabel AnySurfer voor zijn beleidswebsite. Ook zijn administratie, het directoraat-generaal voor Personen met een handicap, beschikt tevens over dit label. AnySurfer (www.anysurfer.be) is een…