FOD Budget en Beheerscontrole. – Saldo ziektedagen

Parlementaire vraag gesteld door Mevrouw Reinilde Van Moer Vraag Per twaalf maanden dienstanciënniteit kan een statutaire ambtenaar maximum eenentwintig werkdagen ziekteverlof krijgen. Het aantal dagen ziekteverlof waarop de statutaire ambtenaar recht heeft, wordt verminderd met bepaalde niet-verrichte prestaties, bijvoorbeeld halftijdse vervroegde uittreding en verlof voor loopbaanonderbreking. De niet-opgenomen dagen ziekteverlof kun je kapitaliseren over al…

De elektronische facturatie op de agenda van het Forum for the Future

Minister van Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel nam op donderdag 6 december deel aan het “Forum for the Future” congres dat meer dan 4000 deelnemers uit de sector van de economische beroepen zoals experten-boekhouders, fiscalisten, bedrijfsrevisoren ,… verzamelt. Eén van de workshops behandelde het thema ‘De elektronische facturatie : onontbeerlijk voor een digitale revolutie?’. De Minister…

Discussion sur la facturation électronique au Forum for the Future

Le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel a participé ce jeudi 6 décembre au “Forum for the Future”, congrès qui réunit plus de 4.000 professionnels du secteur des professions économiques : experts-comptables, fiscalistes, réviseurs d’entreprises,… L’un des ateliers concernait « La facturation électronique ou comment gagner la révolution numérique ? ». A ce sujet, le Ministre a rappelé…