De evolutie van het aantal federale ambtenaren

Parlementaire vraag gesteld door Jean-Marie DEDECKER Vraag Het streven naar een efficiënte overheid is een opdracht voor elke overheid in België. Nochtans staat over een afslanking van het overheidsapparaat niets te lezen in het recente federale regeerakkoord van 1 december 2011. 1. Kunt u voor de verschillende beleidsdomeinen die onder uw bevoegdheden en/of voogdij vallen,…

Gebruik data van Google als economische indicatoren – Voorspellen van conjuctuur

Schriftelijke vraag van de heer Alexander De Croo Vraag De centrale banken van de wereld doen in toenemende mate een beroep op Google om economische trends te voorspellen, waaronder werkloosheid, de vraag naar consumptiegoederen en vastgoedbubbels. Traditionele economische indicatoren als bruto binnenlands product en vastgoedverkopen houden verband met het verleden. Economen maken dan voorspellingen op…

Analyse en kern des estimations du Comité de monitoring

Le Ministre du Budget Olivier Chastel a analysé, en Conseil des Ministres restreint, les rapport du Comité de monitoring concernant les estimations budgétaires pour 2013 ainsi que l’exécution du budget 2012. Le Comité de monitoring annonce qu’un effort de 3,7 milliards d’euros devra être réalisé l’année prochaine pour l’entité I, c’est-à-dire l’autorité fédérale. A ce…