Olivier Chastel en Hendrik Bogaert zetten nieuwe stap in financieel gezond personeelsbeleid

Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert verwachten voortaan elke maand een rapport van alle federale overheidsdiensten over het aantal ambtenaren dat ze in dienst hebben. De Ministerraad keurde vanmorgen hun voorstel daarvoor goed.   Tot op vandaag was er nooit een…

Olivier Chastel et Hendrik Bogaert font un nouveau pas vers une gestion financière saine du personnel

Le Ministre du Budget et de la Simplification administrative Olivier Chastel et le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des Services publics Hendrik Bogaert attendent désormais de tous les services publics fédéraux  un rapport mensuel sur le nombre de fonctionnaires qui travaillent en leur sein. Ce matin, le Conseil des Ministres …

Burger kan nu ook online vzw oprichten

Wie een vzw wil oprichten, moet vanaf nu niet langer naar de griffie stappen. Voortaan kan ook de burger via de online applicatie  ‘E-griffie’ de oprichtingsakte van een vzw neerleggen. E-griffie zorgt voor heel wat minder verplaatsingskosten en dus een administratieve vereenvoudiging voor de burger. De nieuwe applicatie is tot stand gekomen door een samenwerking…

Le citoyen peut enregistrer en ligne son asbl

Celui qui veut mettre en place une asbl, ne doit plus se rendre aux greffes. Le citoyen peut désormais enregistrer une asbl par voie électronique via l’application « E-greffe ». E-greffe générera moins de coûts en matière de déplacements. Cela signifie également une simplification administrative pour le citoyen.   Cette nouvelle application est le fruit d’une…