De digitalisering van de melding van weddewijzigingen

Parlementaire vraag  gesteld door De heer Karel Uyttersprot Vraag Op gezette tijdstippen worden de wedden van de FOD Financiën (ongeveer 40.000 ambtenaren) opnieuw berekend onder invloed van indexeringen, barema’s, prestatieverminderingen, graadveranderingen, wijziging belastingen, enzovoort. Naar schatting zijn dit vijf brieven per jaar per werknemer. Dit komt neer op 200.000 brieven. Dit resulteert in een hoge…

Daling van de administratieve lasten voor bedrijven

Parlementaire vraag  gesteld door De heer Karel Uyttersprot Vraag Wij zijn verheugd met de aangekondigde vermindering van administratieve lasten voor onze bedrijven. Tegen 2014 zouden deze lasten met 30% worden verminderd. Een belangrijke stap waar het bedrijfsleven met veel genoegen naar uit ziet. 1. Op welke manier zullen de administratieve lasten verminderd worden? 2. Wordt…

Réduction des charges administratives imposées aux entreprises

Question parlementaire posée par Monsieur Karel Uyttersprot Question Nous nous réjouissons de la réduction annoncée des charges administratives imposées à nos entreprises. Les charges administratives seraient réduites de 30% à l’horizon 2014. Une mesure importante qui plaît beaucoup à nos entreprises. 1. Comment les charges administratives seront-elles réduites? 2. Une concertation est-elle organisée avec la…

Nederland – Bedrijven – Verlagen administratiekosten – Administratieve vereenvoudiging – Terugdringen nalevingslast

Schriftelijke vraag van de heer Bart Tommelein Vraag Sinds het aantreden van het kabinet-Rutte in het najaar van 2010 zijn ondernemers gezamenlijk bijna een miljard euro minder kwijt aan het naleven van regels. Dat heeft minister Maxime Verhagen van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, aan de Tweede Kamer medegedeeld. Doordat veel verplichte procedures zijn vereenvoudigd en…

Facturatie – Elektronische facturen – Evolutie

Schriftelijke vraag van mevrouw Martine Taelman Vraag Sedert 2010 is de wetgeving inzake het elektronisch factureren grondig vereenvoudigd. De elektronische factuur werd gelijkgesteld met de papieren factuur, waardoor België een voortrekkersrol opnam inzake  vereenvoudiging. Graag kreeg ik dan ook van de geachte minister een antwoord op de volgende vragen: 1) Welk percentage van de facturen…