Minister Olivier Chastel verheugt zich over de uitbreiding van het FEDCOM contract

Op 27 april besliste de Ministerraad het FEDCOM contract uit te breiden. FEDCOM is een federaal project dat bedoeld is om de boekhouding van de Staat te moderniseren. Daarbij wordt een algemene, budgettaire en analytische boekhouding ingevoerd. Het project werd aangevat in 2007. Het systeem wordt gecoördineerd door de Federale overheidsdienst Budget en Beheerscontrole. FEDCOM…

Precisering in verband met de extra dotaties toegekend aan de ministeriële kabinetten

Minister van Begroting Olivier Chastel wenst te preciseren dat het deze morgen in de pers verschenen bericht over de extra dotatie van € 12,5 miljoen (AB.22.41.40.01) op geen enkele manier de strategische beleidcellen van de Ministers en de Staatssecretarissen betreffen maar wel nieuwe inhuringen en de nieuwe eerste inrichtingswerken van gebouwen verspreid over het hele…

Précisions concernant les dotations supplémentaires octroyées aux cabinets ministériels

Le Ministre du Budget Olivier Chastel tient à préciser que la dotation supplémentaire de  € 12,5 millions (AB.22.41.40.01) évoquée par la presse ce matin, ne concerne en rien les cellules stratégiques des Ministres et Secrétaires d’Etat mais bien  des nouvelles locations et de nouveaux travaux de première installation de  bâtiments de l’Etat à travers le…