Algemene staking – Deelname – Federale overheidsdiensten – Overheidsbedrijven – Beleidscellen

Schriftelijke vraag van mevrouw Nele Lijnen Vraag Uit opiniepeilingen bleek dat amper één op vijf achter de algemene staking van 30 januari 2012  stond. Zelfs binnen de vakbonden waren de meningen daarover verdeeld. Helaas werden heel wat werknemers door het recht op staken gehinderd om hun recht op werken uit te oefenen. Hierdoor ontstaat een…

Communicatiebeleid

Parlementaire vraag gesteld door de heer Tanguy VEYS Vraag Een goede en doeltreffende communicatie is belangrijk. Hiervoor kan beroep gedaan worden op externe communicatiebureaus, maar vaak is ook voldoende talent in huis aanwezig. 1. Kan u voor elke entiteit binnen uw bevoegdheidsdomeinen sinds juni 2007 aangeven: a) Welke communicatiebureaus werden aangesteld? b) Welke aanbestedingsprocedure werd…

Politique en matière de communication

Question parlementaire posée par Monsieur Tanguy VEYS Question Il est important de communiquer de manière correcte et efficace. S’il est possible de faire appel à cet effet à un bureau de communication externe, bien souvent les talents nécessaires sont présents dans les services concernés. 1. Pourriez-vous me fournir les précisions suivantes pour chaque entité relevant…