Simplifions-nous la vie ! Présentation du plan d’action fédéral de simplification administrative 2012-2015

Le troisième Plan d’action fédéral de simplification administrative a été présenté ce vendredi 20 avril en Conseil des Ministres par le Ministre du Budget et de la Simplification administrative Olivier Chastel. Ce plan est le fruit d’une collaboration entre tous les membres du Gouvernement et les Services publics fédéraux. La simplification administrative est l’ensemble des…

Minister Chastel stelt in de Kamercommissie de officiële teksten van de eerste begrotingswijziging voor

Op 11 maart werd de eerste begrotingscontrole van 2012 door de federale regering afgerond. Na een eerste debat in de Kamercommissie Financiën en Begroting op 14 maart stelde Minister van Begroting Olivier Chastel de officiële teksten van de eerste wijziging  van de begroting 2012 voor.   In navolging van het rapport van het Monitoringcomité heeft…

Olivier Chastel présente en commission les textes officiels relatifs à la 1ère modification budgétaire

Le premier contrôle budgétaire 2012 a été conclu le 11 mars dernier par le Gouvernement fédéral. Après un premier débat en commission Finances et Budget de la Chambre le 14 mars, le Ministre du Budget Olivier Chastel a présenté les textes officiels relatifs à la première modification du budget 2012.   Suite au rapport du…

Federale beheersorganen – Samenstelling – Evenwicht tussen vrouwen en mannen

Schriftelijke vraag van mevrouw Sabine de Bethune Vraag Voor de samenstelling van de federale adviesorganen werd een wettelijk quotum opgelegd waardoor deze adviesorganen in principe uit niet meer dan twee derde leden van hetzelfde geslacht mogen bestaan. De wet van 20 juli 1990 ter bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in organen met…