Optifed promoot efficiëntie binnen federale overheidsdiensten zonder extra investeringen

Eerste minister Elio Di Rupo, Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging Olivier Chastel en Staatssecretaris voor Ambtenarenzaken en Modernisering van de Openbare Diensten Hendrik Bogaert richten Optifed op. Een kleine en tijdelijke cel ambtenaren spoort goede efficiëntiepraktijken in de federale overheid op en past ze vervolgens toe in zoveel mogelijk andere diensten.   De federale…

Optifed encourage l’efficience au sein des Services Publics Fédéraux sans investissements supplémentaires

Le Premier Ministre, Elio Di Rupo, le Ministre du Budget et de la Simplification administrative, Olivier Chastel, et le Secrétaire d’Etat à la Fonction publique et à la Modernisation des services publics, Hendrik Bogaert, créent Optifed. Une petite cellule temporaire de fonctionnaires identifiera les bonnes pratiques d’efficience au sein de l’Etat fédéral et les adaptera…