Betrokkenheid van overheidsdiensten en overheidsinstellingen in rechtszaken

Parlementaire vraag gesteld door de heer Ben Weyts Vraag Doelmatig bestuur creëert rechtszekerheid voor burgers en bedrijven en probeert “te vermijden kosten” zo laag mogelijk te houden. 1. In hoeveel rechtszaken waren de overheidsdiensten en -instellingen onder uw bevoegdheid betrokken in de afgelopen vijf jaar (van 2005 tot en met 2010, indien mogelijk)? 2. Wat…

Implication des institutions et des services publics dans des affaires judiciaires

Question parlementaire posée par Monsieur Ben Weyts Question Une gouvernance efficace contribue à la sécurité juridique pour les citoyens et les entreprises et tend à maintenir les ‘frais évitables’ à un niveau le plus bas possible. 1. Dans combien d’affaires judiciaires les institutions et services publics ressortissant à votre compétence ont-ils été impliqués au cours…

Vastgestelde materiële vergissingen door het Rekenhof in het deel uitgaven van de overgezonden rekeningen

Schriftelijke vraag van mevrouw Anke Van dermeersch Vraag In de inleiding bij zijn 168e Boek merkt het Rekenhof op dat het heel wat materiële vergissingen heeft vastgesteld in het deel uitgaven van de overgezonden rekeningen, ook in de algemene totalen. De fouten zijn gesignaleerd aan de administratie maar werden slechts gedeeltelijk weggewerkt. Door de late…

Interministeriële Conferentie Financiën en Begroting: lijst van de elementen van responsabilisering

Gelet op de verschillende commentaren met betrekking tot de volgende vergadering van de interministeriële conferentie, gepland volgende dinsdag, wenst de Minister van Begroting Olivier Chastel te preciseren dat de lijst met elementen van responsabilisering die zal worden voorgelegd aan de Gewesten en de Gemeenschappen, dinsdagavond werd goedgekeurd door de Premier en de Vice-Premiers die samenkwamen…

Conférence interministérielle Finances et Budget : liste des éléments de responsabilisation

Suite aux différents commentaires relatifs à la prochaine réunion de la conférence interministérielle programmée mardi prochain, le Ministre du Budget Olivier Chastel tient à préciser que la liste des éléments de responsabilisation présentée aux Régions et Communautés est une liste avalisée par le Premier Ministre et les Vice-Premier Ministres réunis hier mardi en gouvernement restreint.…