De enquête van het Federaal Planbureau inzake de administratieve lasten in België voor het jaar 2010

Mondelinge Vraag van de heer Peter Van Rompuy Vraag 1. Het doel van de enquête was om de kwantitatieve en kwalitatieve tendensen die hieruit naar voren komen te verklaren, zonder de oorzaak uit te leggen. Bepaalde kwantitatieve elementen kunnen echter enkele antwoordelementen aanbrengen. De enquête gaat over drie domeinen: fiscaliteit, werkgelegenheid en milieu. De bedrijven…

Actieplan Minister Chastel wil administratieve lasten terugdringen!

Minister Olivier Chastel antwoordde op 8 maart op de mondelinge vraag van senator Peter Van Rompuy over de resultaten van een enquête van het Federaal Planbureau inzake de administratieve lasten voor ondernemingen en zelfstandigen met betrekking tot het jaar 2010.   Uit de conclusies van de enquête die peilde naar de lasten binnen de domeinen…