Laatste rechte lijn naar het begrotingsconclaaf

Het Monitoringcomité heeft haar verslag op vrijdag 24 februari overgemaakt aan Minister van Begroting Olivier Chastel, die er kennis van heeft genomen. Dit Monitoringcomité, een comité van hoge ambtenaren van de federale overheidsdiensten Begroting, Financiën en Sociale zekerheid en vertegenwoordigers van parastatale instellingen, was vooral actief tijdens de lopende zaken, maar haar rol werd bevestigd…