Ontmoeting met de Union des Classes Moyennes

De voorzitster van de Union des Classes Moyennes (UCM), Marie-Anne Belfroid-Ronveaux, de Secretaris-generaal, Christophe Wambersie, en de Directeur van de studiedienst, Arnaud Deplae, werden vanmorgen ontvangen door Minister van Administratieve vereenvoudiging Olivier Chastel. Het regeerakkoord voorziet een intensivering van de inspanningen op het vlak van administratieve vereenvoudiging ten dienste van de burgers en van de…

Rencontre avec l’Union des Classes Moyennes

La Présidente de l’Union des Classes Moyennes (UCM) Marie-Anne Belfroid-Ronveaux, le Secrétaire général Christophe Wambersie ainsi que le Directeur du Service études Arnaud Deplae ont été reçus ce matin par le Ministre de la Simplification administrative Olivier Chastel. L’accord de gouvernement prévoit que les efforts de simplification administrative au profit des citoyens et des entreprises…

Audiëntie bij Koning Albert II

Minister Olivier Chastel werd op woensdagmorgen 15 februari 2012 door Z.M. Koning Albert II ontvangen in het Koninklijk Paleis te Laken. Het is de eerste privéaudiëntie van de nieuwe Minister van Begroting en Administratieve Vereenvoudiging sinds de eedaflegging van de nieuwe regering eind vorig jaar. De inhoud van het gesprek met de Koning valt onder…