De Commissie Financiën en Begroting keurt de begroting voor 2012 goed

De Minister van Begroting Olivier Chastel verheugt zich over de goedkeuring van de begroting 2012 die plaatsvond op 25 januari in de commissie Financiën en Begroting van de Kamer van Volksvertegenwoordigers. De adviezen van de andere commissies werden eerst voorgesteld aan de volksvertegenwoordigers. De Minister heeft aansluitend geantwoord op de vragen in verband met de…

Le rejet du budget 2012 par la Commission européenne

Question de M. Stefaan Van Hecke Question La Commission européenne a émis des critiques à l’égard du budget de la Belgique. Comment le gouvernement belge y réagit-il? Le cabinet restreint a-t-il décidé de ne pas en tenir compte? De quelle croissance le gouvernement tient-il compte aujourd’hui? Où recherchera-t-il les efforts supplémentaires? Réponse Le gouvernement belge…