Olivier Chastel presenteert de begrotingsresultaten voor 2011 en de schattingen voor 2012 aan een IMF-delegatie

Ieder jaar organiseert het Internationaal Monetair Fonds bilaterale vergaderingen met de lidstaten teneinde de macro-economische politiek te onderzoeken. Minister van Begroting Olivier Chastel heeft dus op dinsdag 24 januari 2012 een delegatie van het IMF in het kader van deze consultaties ontmoet. Dit tweede bezoek is een vervolg op het bezoek begin december tijdens dewelke…

Présentation des résultats du budget 2011 et des estimations pour 2012 à une délégation du FMI

Chaque année, le Fonds Monétaire International organise des consultations bilatérales avec chacun des pays afin de surveiller la politique macroéconomique des Etats membres. Le Ministre du Budget Olivier Chastel a donc rencontré ce mardi 24 janvier 2012 une délégation du FMI, dans le cadre de ces consultations. Cette seconde visite fait suite à celle de…

Minister Olivier Chastel wenst het korps van de Inspecteurs van Financiën een gelukkig 2012!

De Minister sprak zijn wensen uit op de nieuwjaarsreceptie van het korps. Hij onderstreepte dat de diverse projecten van de diensten uitgevoerd worden en verwelkomde de reeds genomen initiatieven. Olivier Chastel maakte van de gelegenheid gebruik om nogmaals te bevestigen dat België in 2012 haar doelstelling handhaaft om tot een tekort van -2,8% van het…