Stopzetting van de procedure bij buitensporige tekorten door de Europese Commissie

  Minister van Begroting Olivier Chastel reageert verheugd op de beslissing van het college van eurocommissarissen, dat woensdagochtend bijeenkwam.   « We hebben aan de Europese Commissie bevestigd dat we ons formeel verbinden tot de uitvoering van een begrotingscontrole in februari.  We zullen de nodige corrigerende maatregelen nemen om ervoor te zorgen dat het tekort onder…

La procédure de déficit excessif interrompue par la Commission européenne

Le Ministre du Budget Olivier Chastel se réjouit de la décision du Collège des Commissaires européens réuni ce mercredi matin. « Nous avons confirmé à la Commission européenne que nous nous engageons formellement à conduire en février un contrôle budgétaire.  Nous prendrons les mesures correctrices nécessaires en vue de maintenir le déficit sous les 3% en…