Voorstelling en stemming van de Algemene beleidsnota « Administratieve vereenvoudiging »

Op dinsdag 10 januari stelde Minister Olivier Chastel zijn Algemene Beleidsnota over administratieve vereenvoudiging voor. « Administratieve vereenvoudiging laat immers niet alleen toe meer ademruimte te geven aan ondernemingen en hun concurrentiepositie te verstevigen, maar leidt ook tot een efficiëntere overheid waarbij met minder middelen een betere dienstverlening kan verzekerd worden.», verklaarde de Minister. De…

Présentation et vote de la note de politique générale « Simplification administrative »

Le mardi 10 janvier, le Ministre Olivier Chastel a présenté sa note de politique générale relative à la simplification administrative. « La simplification administrative ne permet pas seulement aux entreprises de pouvoir davantage respirer et de renforcer leur position concurrentielle, mais contribue également à une efficacité accrue des administrations qui peuvent, avec moins de moyens,…