Voorstelling van de grote lijnen van de begroting 2012

Op vrijdag 23 december stelde Olivier Chastel in de Kamercommissie Financiën en begroting twee  ontwerpen voor, een over de middelenbegroting voor 2012, het andere over de algemene uitgavenbegroting voor 2012. « België bevestigt haar engagementen in het kader van het stabiliteitsprogramma 2011-2014. Het deficit voor entiteit I zal in 2012 worden teruggebracht tot 2,4% en dat…

Studenten uit Charleroi ontmoeten Olivier Chastel in het Parlement

Elk jaar bezoeken 30 000 personen het Parlement. Deze donderdag 22 december hebben  ongeveer honderd studenten van het Notre-Dame instituut uit Charleroi hetzelfde gedaan. De Minister van begroting, Olivier Chastel, heeft hen in de Congreszaal ontvangen. Het is daar dat er gewoonlijk parlementaire commissies zijn. Als oud-parlementslid heeft hij eerst in weinig woorden het functioneren…

Des étudiants de Charleroi rencontrent Olivier Chastel au Parlement

Chaque année, 30 000 personnes visitent le Parlement. Ce jeudi 22 décembre, une centaine d’élèves  de l’Institut Notre -Dame de Charleroi a eu l’occasion d’en faire de même. Le Ministre du Budget Olivier Chastel  les a accueillis dans la salle du Congrès, salle dans laquelle se déroulent habituellement des commissions parlementaires. En tant qu’ancien parlementaire,…