Reactie van Minister Olivier Chastel op de verlaging van de rating van België door Moody’s

Op vrijdag 13 december besliste het ratingagentschap Moody’s om de kredietscore van België met twee stappen te verlagen, van Aa1 naar Aa3. Volgens Minister van Begroting Olivier Chastel, « kan België haar geloofwaardigheid op de internationale markten en ten opzichte van de Europese Commissie slechts terugwinnen door de maatregelen uit het regeerakkoord op het vlak van…

Réaction à la dégradation de la note de la Belgique par Moody’s

Ce vendredi 16 décembre, l’agence de notations Moody’s a décidé d’abaisser de deux crans la note de crédit attribuée à la Belgique, passant ainsi de Aa1 à Aa3. Pour le Ministre du Budget Olivier Chastel, « ce n’est qu’en concrétisant les mesures en matière d’emploi, de fiscalité, de sécurité sociale convenues dans le cadre de l’accord…