La ligne budgétaire “Transition” créée dans le cadre du programme d’aide humanitaire

Question écrite de Mme Marie Arena Question Suite aux révolutions arabes, il apparaît que les questions liées à ce contexte ont été pointées comme “crises prioritaires” dans le cadre du Programme “Aide humanitaire” de la politique de coopération. Ainsi, à l’intérieur du Programme “Aide humanitaire”, une ligne budgétaire a été créée et s’intitule “transition”. Par…

Cambodja – Wetsvoorstel – Niet-gouvernementele organisaties – Beperking toegang tot het land – Gevolgen

Schriftelijke vraag van de heer Guido De Padt Vraag In 1991 kwam met de Internationale Conferentie van Parijs een einde aan de strijdigheden tussen de vier Cambodjaanse fracties. Het verdrag moest het begin worden van een periode van stabiliteit, welvaart en liberale democratie. Nu, twintig jaar later, ligt bij de Cambodjaanse Raad van Ministers een…

Gelijke kansen – Beleidsmaatregelen – Acties – Uitgaven – 2010

Schriftelijke vraag van mevrouw Sabine de Bethune Vraag Het beleid inzake gelijke kansen voor vrouwen en mannen is een horizontale opdracht, niet enkel voor de bevoegde minister maar ook voor alle departementen. Graag had ik het antwoord op de volgende vragen gekregen: 1) Welke concrete beleidsmaatregelen en acties hebt u in 2010 genomen ter bevordering van…

Point sur la transposition des directives en comité d’avis chargé des questions européennes

Le Ministre chargé des Affaires Européennes, Olivier Chastel, s’est rendu ce mardi 29 novembre au Comité d’avis du Parlement afin de faire le point sur l’état des lieux de la transposition des directives européennes et des procédures d’infraction. Ce comité d’avis est chargé des questions européennes et est composé de 10 membres de la Chambre…