Le Partenariat pour la gouvernance démocratique

Demande d’explications de Mme Vanessa Matz Question Pour assurer son développement, un État doit être capable de fournir les services publics essentiels afin de satisfaire les besoins les plus élémentaires des citoyens. Cela demande de répondre notamment aux défis de stabilité, de sécurité, de gouvernance. Afin d’aborder dans une optique plus stratégique ce défi majeur…

Seksuele en reproductieve gezondheid als prioritair thema van het Belgische ontwikkelingssamenwerkingsbeleid

Vraag om uitleg van mevrouw Elke Sleurs Vraag Uit een recent rapport van de expertiseorganisatie Sensoa blijkt dat reproductieve gezondheid niet langer een prioriteit is in de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. Terwijl de cijfers aantonen dat steeds meer belang wordt gehecht aan gezondheidszorg in de ontwikkelingssector, daalt het aandeel reproductieve gezondheid in absolute cijfers. Op drie jaar…

L’aide apportée par la Belgique aux organisations humanitaires œuvrant dans la Corne de l’Afrique

Demande d’explications de M. Richard Miller Question Depuis plusieurs mois, une sécheresse sans précédent sévit dans la Corne de l’Afrique. Selon les chiffres d’organisations telles que la Croix-Rouge ou encore le Consortium 12-12, douze millions de personnes se trouveraient dans une situation de précarité alimentaire. Bien que de nombreuses organisations humanitaires soient sur le terrain…

Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen – Samenwerking – 2010

Schriftelijke vraag van mevrouw Sabine de Bethune Vraag De Raad van de Gelijke Kansen voor Mannen en Vrouwen is een federaal adviesorgaan, dat werd opgericht bij koninklijk besluit van 15 februari 1993 en gereorganiseerd bij koninklijk besluit van 4 april 2003. Overeenkomstig de artikelen 3, 4 en 5, van het laatstgenoemde besluit kan de Raad op…

DGOS. – Financiering door de Belgische Nationale Loterij

Schriftelijke vraag van M. Ingeborg DE MEULEMEESTER Vraag In de Belgische ontwikkelingssamenwerking is DGOS (Directie-Generaal Ontwikkelingssamenwerking) verantwoordelijk voor de programmatie en de opvolging van Belgische projecten in verscheidene ontwikkelingslanden. De Belgische Technische Coöperatie (BTC) is verantwoordelijk voor de uitvoering hiervan. De financiering van DGOS gebeurt deels door de Belgische Nationale Loterij. 1. Kunt u een…

DGCD. – Financement par la Loterie Nationale belge

Question écrite posée par Mme. Ingeborg DE MEULEMEESTER Question S’agissant de la coopération au développement, la DGCD (Direction générale de la coopération au développement) est responsable de la programmation et du suivi de projets belges dans plusieurs pays, la Coopération technique belge (CTB) étant, quant à elle, responsable de l’exécution desdits projets. La DGCD est…