Olivier Chastel organiseert op 23 november een Gemengde Commissie met Palestina

Elke 4 jaar organiseert de Belgische Ontwikkelingssamenwerking gemengde commissies met de partnerlanden, om een overeenkomst te vinden over het Indicatief Samenwerkingsprogramma (ISP). Dit programma bepaalt de inhoud, de modaliteiten en het bedrag van de Belgische bilaterale hulp aan het partnerland.   Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel kreeg woensdag groen licht van de Kern om een…

Olivier Chastel tiendra une commission mixte avec la Palestine le 23 novembre

Tous les 4 ans, la Coopération belge au Développement organise des commissions mixtes avec ses pays partenaires dans le but de s’accorder sur un Programme Indicatif de Coopération (PIC). Celui-ci définit le contenu, les modalités et le montant de l’aide bilatérale belge avec le pays partenaire.   Le Ministre de la Coopération au Développement Olivier…

Ministers Vanackere en Chastel over de electorale campagne in de DRC

Minister van Buitenlandse Zaken Steven Vanackere en Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel betreuren de gewelddadige incidenten die het begin van de electorale campagne in de DRC ontsierd hebben.   De presidents- en wetgevende verkiezingen, die gepland zijn op 28 november, bouwen voort op de historische verkiezingen van 2006 en vormen een belangrijke nieuwe stap in…

Les Ministres Vanackere et Chastel à propos de la campagne électorale en RDC

Le Ministre des Affaires étrangères Steven Vanackere et le Ministre de la Coopération au développement Olivier Chastel déplorent les incidents violents qui ont entaché le début de la campagne électorale en RDC. Les élections présidentielles et législatives prévues pour le 28 novembre s’appuyent sur les élections historiques de 2006, et constituent une nouvelle étape importante…

Debat in de commissie over het Belgische standpunt op het Forum voor Ontwikkelingshulp in Busan

De commissie buitenlandse betrekkingen van de Kamer van Volksvertegenwoordigers heeft op 8 november het voorstel van resolutie betreffende het standpunt van de Belgische regering op het 4de High Level Forum over de doeltreffendheid van de ontwikkelingshulp goedgekeurd. Dit forum zal eind november plaatsvinden in Busan (Zuid-Korea).   Het Forum wil een grote rol spelen in…

Débat en commission sur la position belge au Forum sur l’efficacité de l’aide au développement de Busan

La commission relations extérieures de la Chambre des Représentants a voté ce 8 novembre la résolution relative à la position du gouvernement belge lors du 4e Forum de haut niveau sur l’efficacité de l’aide au développement, se déroulantà Busan (Corée du Sud) fin novembre.   Le Forum entend jouer un grand rôle dans la transformation…