De taakverdeling tussen BTC en DGOS

Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester Vraag Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, BTC kan worden gezien als het uitvoerende orgaan van de Belgische Ontwikkelingssamenwerking. BTC neemt initiatieven en volgt deze verder op om de kwaliteit van projecten in de ontwikkelingslanden te garanderen. Eind 2004 begin 2005 werd een hernieuwde dynamiek voorgesteld; het beoogde een grotere…

De vrije vertaling van de Indicatieve Samenwerkingsprogramma’s

Vraag van mevrouw Ingeborg De Meulemeester Vraag Mijnheer de voorzitter, mijnheer de minister, op 27 april van dit jaar heb ik u in de commissie voor de Buitenlandse Betrekkingen een vraag gesteld over de toegankelijkheid van de indicatieve samenwerkingsprogramma’s tussen ons land en de achttien partnerlanden. Ik ben van mening dat de ISP’s te weinig toegankelijk zijn…