Raad Algemene zaken: Olivier Chastel deelt de Belgische voorstellen voor de Europese Raad mee

Op zaterdag 22 oktober vond een buitengewone zitting plaats van de Raad Algemene zaken, om de Europese raad van zondag voor te bereiden, en vooral om de ontwerpconclusies hiervan te bespreken. Minister Olivier Chastel, belast met Europese zaken, vertegenwoordigde België. De Europese Unie moet het hoofd bieden aan een ernstige financiële crisis en er moeten…

Conseil Affaires générales: Olivier Chastel fait part des propositions belges pour le Conseil européen

Ce samedi 22 octobre a eu lieu une session extraordinaire du Conseil Affaires générales afin de préparer le Conseil européen de ce dimanche, et de discuter en particulier de son projet de conclusions. Le Ministre chargé des Affaires européennes Olivier Chastel y a représenté la Belgique.   L’Union européenne est confrontée à une grave crise…

Olivier Chastel overloopt de humanitaire situatie in Ivoorkust

Minister Olivier Chastel ontving vanochtend de Ivoriaanse Minister van Werkgelegenheid, Sociale zaken en Solidariteit, Gilbert Koné Kafana, en de VN-coördinator in Ivoorkust. Deze delegatie wil de Europese landen sensibiliseren voor de humanitaire noden waarvoor nog geen financiering werd gevonden. De situatie in Ivoorkust blijft immers onstabiel, onder meer door de voedselonzekerheid, een stijging van de…

Olivier Chastel fait le point sur la situation humanitaire en Côte d’Ivoire

Le Ministre Olivier Chastel a reçu ce matin le Ministre ivoirien de l’Emploi, des Affaires sociales et de la Solidarité Gilbert Koné Kafana, accompagné du coordinateur des Nations Unies en Côte d’Ivoire. Cette délégation a entrepris de sensibiliser les capitales européennes aux besoins humanitaires encore non-financés. La situation en Côte d’Ivoire reste en effet fragile…