België steunt het IMF-programma voor de versterking van de capaciteiten op het vlak van overheidsfinanciën in de partnerlanden

Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel verheugt zich over het akkoord dat op 23 september werd gesloten met het Internationaal Muntfonds. Er wordt een bedrag van 4,2 miljoen € toegekend aan het IMF, voor het ontwikkelen van de capaciteiten en het verbeteren van het macro-economisch beheer in ontwikkelingslanden.   1,2 miljoen zijn bestemd voor de versterking…

Soutien au programme du FMI pour le renforcement des capacités en gestion de finances publiques dans les pays partenaires

Le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel se réjouit de l’accord conclu ce 23 septembre avec le Fonds Monétaire International. Un montant de 4,2 millions € est alloué au FMI, destiné au renforcement des capacités dans les pays en développement et à l’amélioration de la gestion macro-économique.   1,2 million sont destinés au…