Minister Olivier Chastel en de Burundese Minister Jean-Baptiste Gahimbare spreken over goed bestuur

Tijdens een bilateraal onderhoud met de Burundese Minister van Goed Bestuur, Jean-Baptiste Gahimbare, heeft Minister van Ontwikkelingssamenwerking Olivier Chastel nogmaals benadrukt dat goed bestuur en democratie basiselementen zijn voor economische en sociale ontwikkeling. In het kader van de afwerking van de strategie voor goed bestuur, waarvoor hij verantwoordelijk is, is Minister Gahimbare op werkbezoek in…

La bonne gouvernance au centre des discussions entre Olivier Chastel et le Ministre burundais Jean-Baptiste Gahimbare

Lors d’un entretien bilatéral avec le Ministre de la Bonne Gouvernance du Burundi, M. Jean-Baptiste Gahimbare, le Ministre de la Coopération au Développement Olivier Chastel a rappelé l’importance accordée à la gouvernance et à la démocratie comme élément fondamental du développement économique et social. Dans le cadre de la finalisation de la stratégie de Bonne…